Rozšířená výuka v nových městech

Rozšířená výuka v nových městech

V tomto roce navázaly se Světem vzdělání spolupráci hned tři nové školy. Nadstandardních možností vzdělávání tak od září tohoto roku budou moci využít rodiče nadaných dětí v Přerově, Českém Těšíně a Valašském Meziříčí.

Pojďme se blíže podívat na to, o které školy se jedná, a trochu si je představit.

V Přerově se partnerskou školou stala ZŠ J. A. Komenského na adrese Hranická 14. Otevření třídy s rozšířeným vzděláváním však na této škole není jediným nadstandardním projektem. Od roku 2000 je jednou z priorit školních i mimoškolních aktivit naučná stezka, jejímiž klíčovými body jsou Malé školní muzeum lovců mamutů a Školní kopec. Muzeum, které se nachází ve staré budově školy bylo vybudováno a je provozováno samotnými žáky a učiteli ZŠ v rámci výuky a výchovy prožitkem. Škola si tímto projektem klade za cíl jednoduchou a přístupnou formou seznamovat žáky i veřejnost s nejstarší historií regionu.

ZŠ Vyhlídka s námi navázala spolupráci pro změnu ve Valašském Meziříčí. Škola sídlící na adrese Králova 380, je zaměřena na všeobecné vzdělávání, výuku cizích jazyků, práci s výpočetní a komunikační technikou, sportovní výchovu a další volnočasové aktivity. Své cíle formulovala ve školním vzdělávacím programu pro ZŠ „Vyhlídka do života“. Jedna z priorit vzdělávání je vzájemná informovanost a komunikace i využívání nových ověřených didaktických metod a interaktivní techniky.

Český Těšín v tomto projektu zastupuje základní škola Hrabina sídlící na adrese Ostravská 1710. Škola se pyšní tím, že je pro všechny své žáky bezpečným prostředím, ve kterém jsou respektovány a zohledňovány individuální potřeby a možnosti žáků. Učí se v moderních učebnách fyziky, chemie, informatiky, cizích jazyků a dalších. Důraz je zároveň kladen na všestrannost rozvoje dětí. Škola ve výuce využívá moderní digitální technologie, žáci mají během výuky možnost programovat i konstruovat. ZŠ Hrabina je školou podporující čtenářství a pisatelství nejen ve výuce českého jazyka.

Z navázání partnerských vztahů se všemi novými školami máme velkou radost a těšíme na plodnou spolupráci při vzdělávání všech šikovných dětí.