Matematika nás baví

Matematika nás baví

Během prvního čtvrtletí jsme se seznámili s celou řadou matematických prostředí. Používáme dřívka, vláčky, krokujeme, stavíme  krychlové stavby, jezdíme autobusem, pohybujeme se v parku, počítáme pyramidy. Co je důležité, matematika nás zatím všechny baví!!!

Mgr. Marta Grigárková, ZŠ J. A. Komenského, Přerov – Předmostí