Mamutík jezdí bezpečně

Mamutík jezdí bezpečně

Mamutík jezdí bezpečně V tomto týdnu jsme si v prvouce zopakovali dopravní značky. K jejich praktickému procvičení došlo na dopravním hřišti, kde jsme se pod kontrolou Městské policie Přerov projížděli na kolech a koloběžkách. Z počátku bylo vidět, že v teorii a praxi je značný rozdíl. Během půlhodinky jízdy se vše srovnalo…a jízda byla předpisová. Zopakovali jsme si…

Čtenářská dílna

Čtenářská dílna

Čtenářská dílna Od 2. pololetí jsme začali do našich hodin čtení zařazovat čtenářskou dílnu. Nosíme si každý svoji rozečtenou knihu z domova. Máme vytvořená pravidla, abychom se během 15 minut čtení vzájemně nerušili. Neznámá slova si vypisujeme na tabulku a vysvětlujeme si je. Na konci hodiny všechny čeká z přečteného textu vylosovaná otázka a pohoupání…

Matematika nás baví

Matematika nás baví

Matematika nás baví Během prvního čtvrtletí jsme se seznámili s celou řadou matematických prostředí. Používáme dřívka, vláčky, krokujeme, stavíme  krychlové stavby, jezdíme autobusem, pohybujeme se v parku, počítáme pyramidy. Co je důležité, matematika nás zatím všechny baví!!! Mgr. Marta Grigárková, ZŠ J. A. Komenského, Přerov – Předmostí 

Den stromů

Den stromů

Den stromů Den stromů 20. 10. jsme se rozhodli oslavit v našem městském parku Michalov. Dětem i stromům se den opravdu vydařil, lepší počasí jsme si nemohli přát. Čekaly nás úkoly v podobě hádanek z hmatových sáčků, poznávání přírodnin pomocí jejich vůně, tvoření z listí, kroužkování sýkorek,…). Odměnou na závěr bylo pro každého účastníka ukazovátko a pexeso o stromech…