Děti z 1. C ZŠ Pardubice Staňkova 128 si nakupují zdravou svačinku

Děti z 1. C ZŠ Pardubice Staňkova 128 si nakupují zdravou svačinku

Děti z 1. C se v Prvouce dostaly k tématu nakupování. Paní učitelka vymyslela, že bychom se toto téma nemuseli učit z učebnice, ale že si ho vyzkoušíme v praxi. Děti se rozdělily do skupin. Každá skupina si vytvořila svůj snos zdravých potravin. Z tohoto snosu pak nákupní seznam, který obsahoval zdravé potraviny na vyváženou školní svačinku. A pak jsme se vydali na nákup…

Nakupování potravin jsme si opravdu užili. Všichni, včetně dospělého doprovodu a prodavaček v Kauflandu (všechny byly moc milé a říkaly, že je to skvělý nápad a ptaly se mě, jestli bych tam nechtěla zůstat a učit zdravit, poprosit a poděkovat i některé dospělé).

Každá skupinka si vzala nákupní košík, svého přiděleného dospělého a podle seznamu, který si děti napsaly, si samy našly, co potřebovaly nakoupit. My dospělí jsme byli jen dohlížitelé. Nákup si děti také platily samy a nakoupené věci si pak rozdělily do batůžků.

Po návratu jsme si nejprve všichni umyli ruce, pak nakoupené ovoce a zeleninu. S rozřezáváním rohlíků a mazání máslem si někdo řekl o pomoc, někdo to zvládl celé sám.

Svačinka všem moooc chutnala!

ZŠ Staňkova 128, Pardubice, Hedvika Čechlovská