Netradiční vánoční vzpomínka

Netradiční vánoční vzpomínka

Nový kalendářní rok jsme zahájili netradičním povídáním o proběhlých vánočních svátcích, o svých zážitcích a radosti z dárků pod stromečkem, ze setkání s rodinou, z provádění různých rodinných tradic a zvyklostí. To, o čem jsme si povídali jsme zároveň zaznamenali do společné myšlenkové mapy. S tvorbou této mapy jsme se setkali poprvé. Naši novou zkušenost jsme využili i při tvorbě svých vlastních myšlenkových map na téma, co chci dělat, čemu se chci věnovat v roce 2024. Myšlenky z vánoční mapy jsme využili i k dalšímu zkoumání ve třídě. Například jsme zjistili, že na štědrovečerním stole zvítězil před kaprem a řízky losos a že 18 přítomných dětí našlo pod stromečkem 55 knížek. Tvorba myšlenkových map nás baví a využíváme je při společném opakování nebo vyvozování nového učiva.

Děkujeme Světu vzdělání za vánoční dárek (kniha – Tony Buzan: Myšlenkové mapy pro děti) – můžeme se dále zdokonalovat.

Makarová Marcela a žáci 2. C, ZŠ Staňkova, Pardubice