Buněční detektivové

Buněční detektivové

Děti II. B navštívily centrum Bioskop, které se nachází v sousedství nejlepších výzkumných pracovišť Masarykovy univerzity v Univerzitním Kampusu Bohunice.

Nahlédly do prostředím laboratoře a vyzkoušely si, jak pracují vědci. Seznámily se s rostlinou i živočišnou buňkou, co vše obsahuje a kde ji najdeme. Každý žák mohl využít své výtvarné nadání, aby si vytvořit vlastní buňku. Jak buňka vypadá se mohli přesvědčit nahlédnutím do mikroskopu. Následovalo i několik pokusů, jako příprava preparace pozorovaného materiálů či zjištění jakou barvu v sobě ukrývají listy.

Nadšeni a plni dojmů se vracely děti do školy. Čas ukáže, kolik budoucích vědců se právě zrodilo.

ZŠ Křídlovická, Mgr. Alena Nováková