Byliny školní zahrady ZŠ Provaznická

Byliny školní zahrady ZŠ Provaznická

Na naší školní zahradě jsme si vyznačili území, které se nebude sekat. Říkáme mu EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍRODNÍ LOUKA a budeme ji sledovat a porovnávat s posekanou loukou okolo.

Dříve než na ní provedeme první pozorování, musíme se teoreticky připravit. Učíme se hledat v atlasu rostlin. Zkoušíme vybrat z textu důležité informace a kvalitně je prezentovat ostatním. Pracujeme také s vizualizérem. Poté se vydáváme do terénu a zkoušíme vše v praxi. Své poznámky z terénu reflektujeme s ostatními. A hlavně jsme venku v přírodě a učíme se vidět krásu, která se skrývá v trávě uprostřed městského sídliště…

Mgr. Viktor Dořičák, 2. B ZŠ Provaznická