Talentmanagement – Tvrz poznání v Olomouci 5. B

Talentmanagement – Tvrz poznání v Olomouci 5. B

Dne 24. 5. 2024 jsme podnikli výjezd do Tvrze poznání, kde je nádherná vzdělávací expozice, jenž se věnuje oblastem jako je matematika, fyzika, vesmír, meteorologie, zeměpis, ale není zapomenuto také na přírodu.

Po příjezdu na nádraží do Olomouce jsme se vydali do Tvrze poznání přes krásnou botanickou zahradu, ale neměli jsme možnost si ji tak důkladně prohlédnout, jak bychom chtěli, protože pršelo.

Po vstupu do areálu Tvrze jsme se již věnovali prohlídce expozice věnované historii Olomouce, zejména období napadení Prusy. Žáci si vyzkoušeli nejen dobové vojenské uniformy a pokrývky hlavy, v nichž se také vyfotili, ale také třeba naládovat kanón. Všechny velmi zaujala interaktivní aktivita, kdy házeli velkou pěnovou kostkou na zeď, aby vybrali správné artefakty zobrazené doby. Odměnou jim bylo prozrazení pojmenování těchto předmětů.

Nejvíce si to ale užili v expozici věnované matematice a šifrám. Do ní se pak vrátili, když v rámci objednaného programu Šifry museli vyřešit úkoly a odšifrovat text, jenž je měl přivést k truhle s pokladem, ale jak jinak, opět bylo třeba k otevření vyluštit kód. K tomu bylo zapotřebí zvládnout algoritmus hned několika různých šifrovacích jazyků např. Caesarovu šifru, Morseovu nebo Vlajkovou šifru. Uvnitř čekal poklad z čokoládových mincí. V kreativní dílně si pak žáci zkusili vyrobit svou vlastní Caesarovu šifru a zašifrovat si své slovo.

Než jsme se dočkali promítání o druzích dalekohledů a jejich využití při pozorování vesmíru, tak jsme navštívili další expozice a vyzkoušeli si hodně zajímavých zařízení, která nám pomohla pochopit některé fyzikální i meteorologické jevy a pracovali jsme také s mikroskopy.

Po ukončení prohlídky jsme se přesunuli do centra města, abychom si prohlédli historické budovy a navštívili kostel sv. Václava, nádhernou ukázku gotického slohu. Pak už jsme unavení zamířili zpět na vlak a odcestovali domů.

Jenom jsme litovali, že to byl náš společný poslední výjezd, ale moc jsme si to užili.

Tento projekt je finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Mgr. Delinčáková Monika, ZŠ Provaznická