Ohlédnutí za školou v přírodě 2. ZŠ Holešov

Ohlédnutí za školou v přírodě 2. ZŠ Holešov

V dubnových týdnech v době 8.4.-19.4. se žáci 1.-4. ročníku zúčastnili školy v přírodě na Revice ve Vizovicích. Dopoledne se žáci hravou formou učili s paní učitelkami a odpoledne pro ně zajistili tvořivý program lektoři holešovské Tokaheya. Tentokrát byl program zaměřen na ctnosti. Po večeči probíhala různými formami celodenní reflexe. Pokud to počasí dovolilo, děti trávily většinu pobytu venku na čerstvém vzduchu, kde měly různé skupinové aktivity. Vyzkoušeli si postřehování čísel, pohádkový kvíz, připravily si lektvar a kouzelné brýle na dobrodružnou výpravu, hrály mrkve a žížaly, hádali hádanky a poslední den se vydaly na stezku odvahu do údolí šamanů. Dětem byly předány diplomy za pořádek na pokoji, za zvládnutí školy v přírodě, pracovníci kuchyně si odnesli diplom za jahodové knedlíky lepší něž má babička nebo nejlepší rizoto na světě. Lektoři sdružení Tokaheya opět obhájili své prvenství ve vynikajícím a tvořivém programu pro děti. Celá škola v přírodě se nesla v duchu vzájemné spolupráce, pomoci, sounáležitosti a navazování přátelských vztahů mezi dětmi. Tyto zkušenosti si děti přenesly do svých kmenových tříd a nadále na nich budou pracovat se svými třídními učiteli. 

Škola v přírodě je za námi a my se už teď těšíme na další!

Za kolektiv učitelek 1. stupně 2. ZŠ Holešov Mgr. Petra Přikrylová