Zkoušky z angličtiny žáků tříd Světa vzdělání

Zkoušky z angličtiny žáků tříd Světa vzdělání

V rámci vzdělávacího programu Světa vzdělání absolvují naši žáci zkoušky z angličtiny ve 2. a 4. třídě, aby se připravili na vrcholnou zkoušku Cambridge na úrovni A2 YLE FLYERS, kterou skládají v polovině 5. třídy. S úrovní A2 rozumí jednoduchým větám a frázím, umí se představit, odpovědět na základní otázky a dokáží se zapojit do krátkých konverzací. Tato úroveň tedy umožňuje základní komunikaci v každodenních situacích s použitím jednoduchého jazyka. 

K získání certifikátu za úspěšně složené zkoušky musí děti vždy zvládnout všechny části testování: čtení (reading), psaní (writing), mluvení (speaking) a poslech (listening). Tyto zkoušky nejsou jen o testování znalostí, ale především o motivaci žáků, učení se formátu testování a přípravě ke složení závěrečné zkoušky Cambridge.

Zkoušky probíhají pod vedením týmu zkušených examinátorů, kteří děti pečlivě testují a poskytují jim zpětnou vazbu. Po každé zkoušce obdrží absolventi certifikát s vyhodnocením jednotlivých částí, což jim dodává motivaci a sebevědomí pokračovat a neustále se zlepšovat. Naše děti excelují především v mluvené části (speaking), kde pravidelně získávají vysoké hodnocení.

Ve třídách Světa vzdělání mají žáci angličtinu třikrát týdně již od 1. třídy, a to v půlených hodinách. Díky tomu je jejich jazyková vybavenost v porovnání s klasickými třídami mnohem lepší. Děti z těchto výběrových tříd jsou často examinátory velmi chváleny za svou připravenost a šikovnost.

Žáci, kteří úspěšně absolvují zkoušky Cambridge, mohou získaný certifikát uplatnit u přijímacích zkoušek na některá gymnázia. Tento úspěch dokazuje kvalitu naší výuky a odhodlání žáků dosahovat skvělých výsledků.