XXX TEST – NA DÁLKU

Od září 2022 otevíráme online Třídy na dálku
s rozšířenou výukou pro první i druhou třídu!

Přihlaste se už teď »

Třídy na dálku

Svět vzdělání nabízí třídy s rozšířenou výukou, a to konkrétně od první do páté třídy na více než deseti školách v České republice. Náš pětiletý program nově otevíráme i v online světě. Nabízíme Vašim dětem být součástí našich nových online tříd s rozšířenou výukou.
V online prostředí nabízíme stejné hodnoty jako v našich prezenčních třídách. Vytváříme komunity podobně smýšlejících dětí, kterým standardní školní výuka nedává dostatek prostoru k rozvoji. Propojujeme děti, které by se nikdy nepotkaly, a tvoříme pro ně bezpečné prostředí v online třídě s maximálním počtem 12 žáků.

Online rozšířená výuka na dálku

 • pravidelné online výuce s lektorem a individuálně prací na interaktivních materiálech s pomocí a zpětnou vazbou lektora,
 • doplníme jejich základní školní výuku o předměty: angličtina, logika, osobnostní rozvoj a informatika,

Připravíme děti na další vzdělávání i do života

 • během 5 let naší online výuky dovedeme děti k samostatnosti při učení i při práci na počítači,
 • povedeme děti k tomu, aby braly chybu jako důležitou součást procesu učení,
 • dvakrát ročně nabídneme osobní setkání dětí a jejich rodin formou víkendových akcí.

Děti, které nastupují do první třídy, většinou neumí číst. Počítáme s tím i v našem světě online výuky, a proto se děti na začátku učí pomocí obrázků, videí a mluveného slova. Online třídní učitelka nejdříve děti důkladně seznámí s prostředím, ve kterém bude výuka probíhat, aby se hned od začátku mohly vzdělávat v naší online třídě bez pomoci rodičů.
Spojením e-learningu a online výuky s lektorem mají žáci možnost rozvíjet se v nových dovednostech a směrech nad rámec výuky na jejich základní škole. Vybrané předměty vyučujeme pro jejich přesah do budoucího vzdělávání dětí a jejich profesního uplatnění.


3 důvody pro budoucnost vašich dětí

1. Šikovným dětem klasická školní výuka nestačí a chtějí se rozvíjet dál.
2. Naučíme Vaše děti komplexním dovednostem, které prakticky využijí.
3. Díky naší výuce získají schopnost samostatně se vzdělávat v dalších tématech, která je zajímají a baví.

Jaké přináší naše online výuka další výhody?

 • nabízíme dětem vyváženou dávku učení se novým věcem a zábavy z objevování

 • práci na interaktivních materiálech si děti naplánují podle vlastních potřeb

 • spojujeme moderní technologie s individuálním přístupem

 • děti se naučí samostatnosti u počítače, který na online výuku potřebují

 • dbáme na mezipředmětové propojení

 • naučíme děti pracovat s chybou a nekonvenčním řešením problémů

 • děti se naučí spolupracovat a komunikovat s ostatními i v online světě

Vyučované předměty

ANGLIČTINA
pravidelné konverzace
už od první třídy

Angličtina je v našich třídách důležitou součástí výuky. Nejen s rodilými mluvčími se u nás děti naučí jazyk používat přirozeně a bez zbytečných obav. Jednou týdně se děti potkají na hodinu konverzace.

LOGIKA
rozvíjení schopnosti samostatně
a logicky uvažovat

Děti získají praktickou zkušenost s řešením logických problémů a hravou formou rozvinou své logické uvažování. Čeká je výuka logiky formou hodin s lektorem a také práce na interaktivních materiálech s podporou lektora.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
umění vycházet dobře s druhými
i se sebou samým

I v online prostoru se mohou děti rozvíjet v poznávání sebe a druhých. Tato forma osobnostního rozvoje bude ještě doplněna o další měkké dovednosti a schopnosti, které děti posunou dál v jejich objevování světa.

INFORMATIKA
od základní práce na PC a s výukovými
platformami až po programování

Základem naší výuky informatiky jsou hodiny programování od třetí třídy. V našich online třídách navíc zařazujeme základní práci s počítačem a zvládnutí platforem pro online výuku, aby byly děti samostatné při našich hodinách již od začátku školního roku. Následně společně probereme bezpečnost v online prostředí, naučíme se efektivně vyhledávat a ověřovat si informace a další práci s počítačem.

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

Víme, jak důležitá je schopnost o matematice přemýšlet, a ne se jen zpaměti učit potřebné vzorce a postupy. Toho dosahujeme využitím Hejného metody napříč naší výukou.
Tak, jako mají děti ve svým třídách nejrůznější pomůcky, máme i my pro děti v naší virtuální třídě zajímavé “pomůcky”. V angličtině budou pracovat s aplikací English Me, kterou mohou využít i pro další individuální rozvoj angličtiny podle vlastní úrovně. V našich třídách používáme novou metodiku pro výuku počtářských dovedností Abaku. Abaku je zábavná forma, jak si hrát s čísly a přitom se i něco naučit.

Jak bude výuka probíhat?

Dvakrát týdně se s dětmi potkáme při odpolední live výuce na celkem 3 vyučovací hodiny, součástí kterých bude pravidelná hodina anglické konverzace, prostor pro osobnostní rozvoj s online třídní učitelkou a ostatní hodiny.
Další výuka bude probíhat individuálně pomocí e-learningu. Pro děti jsou připravené interaktivní materiály, se kterými mohou pracovat, kdy chtějí a svým vlastním tempem.

Školné

V našich online třídách s rozšířenou výukou činí školné 1 500 Kč měsíčně.

Jak se přihlásit?

Zaujal Vás koncept našich tříd online a chcete, aby se Vaše dítě s námi rozvíjelo? Vyplňte naši elektronickou přihlášku.

Do našich online tříd děti přijímáme na základě talentové zkoušky. Cílem talentové zkoušky není testování naučených vědomostí, ale zjištění potenciálu dětí. Termín, který Vám vyhovuje si můžete vybrat po podání přihlášky.

Chcete více informací...

Pro rodiče dětí připravujeme online informační schůzky, na kterých se dozvíte více podrobností a můžete se zeptat na vše, co vás o Třídách na dálku zajímá.

Další infoschůzka proběhne 23. května od 18 hodin 

Časté dotazy

Co bude dítě potřebovat na online výuku?

Pro online výuku je nutností počítač nebo notebook s webkamerou a mikrofonem a samozřejmě připojení k internetu.
Protože je pro děti důležité zapojit co nejvíce smyslů při výuce, doporučujeme mít i tiskárnu, aby mohly pracovat na pracovních listech.

Jsou pro děti talentové zkoušky stresující?

Vůbec ne. S dětmi se pobavíme, společně se podíváme na několik obrázků a zaměříme se na jejich potenciál. Nemusí se ničeho bát, netestujeme jejich vědomosti.

Jaký budou mít děti rozvrh?

Konkrétní rozvrh si budete moci vybrat na začátku školního roku podle Vašich preferencí. Zpravidla se jedná o dvě odpoledne v týdnu, vždy ve stejný den.

Vánoce na dálku

Vánoce na dálku

Vánoční logika na dálku byla spojena s vánočními zvyky a tradicemi. Nejdříve jsme zavzpomínali na předchozí Vánoce a zkusili si vzpomenout, jaké obyčeje se dodržují v našich rodinách. Následně jsme zhlédli video, kde nám bylo vysvětleno, proč Ježíšek zvoní zvonečkem, dále proč si zdobíme domov jmelím a odkdy připravujeme ke štědrovečerní večeři kapra s bramborovým salátem. Poté jsme vyplnili křížovku, kde jsme využili nabyté informace z videa. Na konci hodiny jsme si lehce zavařili mozky s paměťovými kartami s krásnou vánoční tématikou.

Posted in blog, na_dalku | Leave a comment

Pololetí ND a BV

Pololetní vysvědčení udělalo radost našim žáčkům ve školách i na dálku

První pololetí uteklo jako voda a i přes veškeré nesnáze je všichni naši žáčci zvládli na jedničku. Přebrání pololetního vysvědčení bylo plné emocí a všechny děti měly ze svých výkonů velikou radost. Vysvědčení dostali nejen žáčci ze škol, ale i 15 dětí, které se učí v našem nově vytvořeném programu NA DÁLKU. Gratulujeme všem šikovným studentům a přejeme jim stejně podařené i druhé pololetí.

Posted in blog, na_dalku, newPost2 | Leave a comment

Slibný start do ONLINE světa

Slibný start do ONLINE světa

Tak za sebou máme prvních pár setkání s dětmi ze Světa vzdělání na dálku. A zjistili jsme, že ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ je opravdu ZÁBAVA! Naši online žáčci rychle přivykli novému prostředí a dalo by se říct, že jsme super parta. Děti jsou komunikativní a moc šikovné, hravou formu výuky na dálku zvládají na jedničku! Z pohodlí domova se tak zdokonalují v logice, angličtině i osobnostním rozvoji. Učí se být samostatné a pracovat s počítačem. A za těch pár lekcí dělají opravdu velké pokroky. Děkujeme za skvělý přístup. Online výuku si opravdu moc užíváme.
 
Posted in blog, na_dalku | Leave a comment